Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

Ο Κ.Α. Π. ΛΕΕΙ............Ο Διαιτητής του αγώνα υποχρεώνει την γηπεδούχο ομαδα να αλλάξει στολή, όταν τα χρώματα των δυο αγωνιζόμενων είναι  όμοια η παρεμφερή και ματαιώνει την ποδοσφαιρική συνάντηση όταν η γηπεδούχος ομαδα αρνείται να εφαρμόσει την υπόδειξή του. Η υπαίτια της ματαίωσης του αγώνα  ομαδα τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ 3α του Κ.Α.Π. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.................... 

Δεν υπάρχουν σχόλια: