Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

ΕΠΣΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣας γνωρίζουµε ότι η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Ενωσής µας, µε την υπ’αρίθµ. 9/16.03.2017
απόφαση ,αφού έλαβε υπόψιν της τα άρθρα 5, 6,12,14,15,16, 29 & 33 του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚA, επέβαλλε τις
παρακάτω ποινές:Στο σωµατείο Α.Ο. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ποινή αυστηράς επίπληξης για την είσοδο των φιλάθλων στον αγώνα
πρωτ/τος 11/3/2017 Α.Ο. ΑΥΛΙ∆ΑΣ-Α.Ο. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ.
Στο σωµατείο Α.Ο. ΑΥΛΙ∆ΑΣ ποινή στέρησης να αγωνίζεται στην έδρα του 2 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ και ποινή
χρηµατικού προστίµου 500,00 €, για τον αγώνα πρωτ/τος 11/3/2017 Α.Ο. ΑΥΛΙ∆ΑΣ-Α.Ο. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ.
Στο σωµατείο Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ ποινή στέρησης να αγωνίζεται στην έδρα του 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ, στον
προπονητή κ. ΖΕΡΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους 6 ΜΗΝΩΝ και
ποινή χρηµατικού προστίµου 150,00 €, για τον αγώνα πρωτ/τος 12/3/2017 Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ –ΑΠΚΟ
∆ΡΟΣΙΑΣ.
 Για τον ίδιο αγώνα στον παράγοντα κ. ΜΑΡΙΝΟ ΑΝΤΩΝΗ ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς
 χώρους 1 ΕΤΟΥΣ & ποινή χρηµατικού προστίµου 150,00 € και στο βοηθό προπονητή κ. ΑΪΝ∆ΙΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΗ
 ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους 1 ΜΗΝΟΣ και ποινή χρηµατικού προστίµου 50,00 €.
 Η ποινή των παραπάνω αρχίζει από 16/3/2017.
Στο σωµατείο Α.Ο. ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ποινή χρηµατικού προστίµου 200,00 €, (σύρραξη ποδ/στών
και είσοδο φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο) για τον αγώνα πρωτ/τος 12/3/2017 Α.Ο. ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ &
ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ –Α.Ο. ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ.
Στο σωµατείο Α.Ο. ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ ποινή χρηµατικού προστίµου 200,00 €, (σύρραξη ποδ/στών και είσοδο
φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο) για τον αγώνα πρωτ/τος 12/3/2017 Α.Ο. ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ –Α.Ο.
ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ . Επίσης ποινή χρηµατικού προστίµου 50,00 € , λόγω κακής συµπεριφοράς οµάδας (αποβολή
τριών ποδ/στών) στον παραπάνω αγώνα.
Στο σωµατείο Α.Ο. ΚΕΡΑΣΙΑΣ «ΜΥΡΜΙ∆ΟΝΕΣ» ποινή χρηµατικού προστίµου 150,00 € λόγω ρίψης
αντικειµένων στο β΄βοηθό (µπουκάλια νερού & πέτρες), στον αγώνα πρωτ/τος 12/3/2017 Α.Ο. ΚΕΡΑΣΙΑΣ
«ΜΥΡΜΙ∆ΟΝΕΣ»-Α.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Στον ποδοσφαιριστή κ. ΜΑΚΡΗ ΙΩΑΝΝΗ –Α.∆. 1122973- ποινή
αποκλεισµού 1 ΜΗΝΟΣ και ποινή χρηµατικού προστίµου 40,00 €, για τον ίδιο αγώνα .
 Η ποινή του ποδοσφαιριστή αρχίζει από 16/3/2017.
Στον προπονητή του σωµατείου ΑΚΑ∆.ΠΟ∆/ΡΟΥ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 2003 κ. ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΑΘ. ποινή αυστηράς
επίπληξης , για τον αγώνα πρωτ/τος 11/3/2017 ΑΚΑ∆. ΠΟ∆/ΡΟΥ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 2003- ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ.
Στον παράγοντα του σωµατείου Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ κ. ΣΑΧΙΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ποινή αυστηράς επίπληξης , για
τον αγώνα πρωτ/ος ΝΕΩΝ 8 /3/2017 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΧ/ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-Α.Ε. ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ.
Στο σωµατείο Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ ποινή χρηµατικού προστίµου 200,00 € ,(είσοδος φιλάθλων) για τον
αγώνα 5/3/2017 Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ –Α.Σ. ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
Στο σωµατείο Α.Σ. ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ποινή χρηµατικού προστίµου 100,00 € , (είσοδος φιλάθλων) για
τον αγώνα 5/3/2017 Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ –Α.Σ. ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
 Η καταβολή των παραπάνω χρηµατικών ποινών πρέπει να γίνει εντός προθεσµίας 30 ηµερών, ήτοι µέχρι
και τη ∆ΕΥΤΕΡΑ 10/04/2017.-


 ΜΕ ΤΙΜΗ
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ          ΠΙΣΧΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: