Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

ΕΠΣΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς
κ. ΚΑΛΕΝΤΖΗ ∆ΗΜΗΤΡΗ


Αξιότιµε Κύριε,
 Ύστερα από την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων Μικτών Οµάδων της
Ένωσης µας ΠΑΙ∆ΩΝ & ΝΕΩΝ , θέλουµε να σας συγχαρούµε για την κατάληψη της 4η
θέσης στο Πανελλήνιο πρωτάθληµα προεπιλογής Εθνικών οµάδων κατηγορίας ΠΑΙ∆ΩΝ
και να σας ευχαριστήσουµε θερµά για την άψογη συνεργασία 
που είχαµε τα δύο τελευταία
χρόνια, καταβάλλοντας και από τις δύο πλευρές τα µέγιστα για την άνοδο και την εξέλιξη
του Ευβοϊκού ποδοσφαίρου και των ταλέντων του Νοµού µας.
 Σας ευχόµαστε κάθε επιτυχία προσωπική και επαγγελµατική , ευελπιστώντας
και σε µελλοντικές συνεργασίες.-

 ΜΕ ΤΙΜΗ

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΙΣΧΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: